อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 สามารถดาวน์เอกสารฝึกงานได้ที่นี้
ข้อปฏิบัติและปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ku76
กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัวนิสิต
กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัวนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.
การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับนิสิตชั้นปีีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
คู่มือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน KU 76
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5
  1. ข่าวโครงการ
  2. ข่าวนิสิต
  3. ข่าวการศึกษา
  4. การฝึกอบรม / สัมมนา
  5. ข่าวสมัครงาน
  6. ภาพกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

Apertura de cuenta bet365.es